Landbouw

De mais die Kloosterman verwerkt in de biogasinstallatie wordt voor ongeveer 30% zelf geteeld. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt ongeveer in maart begonnen om het land klaar te maken. Het maisdigestaat (restproduct) wordt als bemesting uitgereden over het land. De grond wordt bewerkt met een spitmachine voordat de mais gezaaid wordt. Alle eigen mais wordt zelf gezaaid.  Er wordt uitsluitend energiemais verbouwd, dit heeft een hogere opbrengst ten opzichte van snijmais. Opbrengsten van 70 ton/ha zijn geen uitzondering.

Half oktober wordt er begonnen de mais binnen te halen. Naast de eigen teelt wordt de overige mais extern aangevoerd. Elke vracht die binnen komt wordt gewogen op de weegbrug. Ook wordt er van iedere vracht een monster genomen om het drogestof percentage te bepalen.