Biovergisting

Voor de productie van biogas worden alleen mais en plantaardige reststromen verwerkt die toegestaan zijn en zich bevinden op de lijst Bijlage AA van de meststoffenwet.

Deze biomassa wordt anaerobisch vergist in 4 hoofdvergisters en 2 navergisters en wordt middels een houtpelletkachel verwarmd tot 40°C. De totale verblijftijd in de vergisters is 120 dagen, daarna wordt het digistaat overgepomd naar de eindoplslag (6000 m3) van waaruit het als overige organsiche meststof uitgereden kan worden op het land.

Het biogas wordt doormiddel van 2 compressoren getransporteerd door een 13 kilometer lange biogasverzamelleiding naar Attero die het vervolgens op aardgasspecificatie brengt en als groengas invoedt op het aardgasnetwerk.