Duurzaam gewonnen energie

Kloosterman Biogas in Nieuweroord produceert groene stroom en groen gas

Sinds 2006 exploiteert Landbouwbedrijf Kloosterman een biovergistingsinstallatie die alleen mais en plantaardige reststromen verwerkt. Tot en met 2016 werd de productie van het biogas gebruikt als brandstof voor 2 Wkk’s van 836 Kw per stuk, samen met een ORC van 150 Kw goed voor een jaarproductie van 15.000.000 Kwh per jaar. In 2014 is de vergistingsinstallatie uitgebreid en wordt de extra biogasproductie geleverd aan Attero in Wijster die dit omzetten naar Groen gas en invoeden op het aardgasnet. Sinds eind 2017 wordt ook de biogasproductie dat werd gebruikt voor de Wkk’s omgezet naar groengas. In totaal levert Kloosterman nu 8.000.000 m3 groengas per jaar.

Bio vergisting

Voor de productie van biogas worden alleen mais en plantaardige reststromen verwerkt die toegestaan zijn en zich bevinden op de lijst Bijlage AA van de meststoffenwet.

Meer informatie

Zonne energie

Om in de eigen energiebehoefte te kunnen blijven voorzien heeft Kloosterman in 2018 op alle daken de eerste zonnepanelen geplaatst, goed voor een productie van 480.000 Kwh per jaar.

Meer informatie

Landbouw

De mais die Kloosterman verwerkt in de biogasinstallatie wordt voor ongeveer 30% zelf geteeld. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt ongeveer in maart begonnen om het land klaar te maken.

Meer informatie

Duurzaamheidscertificatie NTA8080

Na een voortraject van meer dan jaar is Kloosterman sinds 2018 officieel NTA8080 gecertificeerd. Deze certificering houdt in dat de gebruikte biomassa vanaf de bron tot aan het eindproduct compleet traceerbaar is en aan de norm NTA8080 voldoet.

Van alle gebruikte biomassa valt ongeveer de helft onder deze certificering ook de eigen maisteelt is NTA8080 gecertificeerd.

Op jaarbasis wordt er in totaal 78.000 Mwh aan groengas certificaten geproduceerd waarvan ongeveer de helft onder de norm NTA8080.

afbeelding

Better Biomass

De werkgroep 'Duurzaamheidscriteria voor biomassa' heeft onder leiding van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een Nederlandse Technische Afspraak gemaakt, te weten de NTA 8080. Deze NTA 8080 geeft de criteria voor de duurzaamheid van biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Deze criteria zijn gebaseerd op de bekende Cramer-criteria. De criteria uit de NTA 8080 hebben betrekking op:

  • reducties van broeikasgasemissies,
  • concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen,
  • biodiversiteit,
  • milieu, welvaart en welzijn.
NTA 8080 gecertificeerd